Aktive jegere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05635: Jaktrapportering, etter bostedsfylke (F) 2003-2004 - 2022-2023

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
01.09.2023 08:00
Jegere som løste jegeravgift:
personer
Jegere som har sendt inn rapport:
personer
Jegere som har sendt inn rapport og har jaktet:
personer
Jegere som har sendt inn rapport og ikke jaktet:
personer
Jegere som ikke har rapportert:
personer
Jegere som løste jegeravgift:
01.04-31.03
Jegere som har sendt inn rapport:
01.04-31.03
Jegere som har sendt inn rapport og har jaktet:
01.04-31.03
Jegere som har sendt inn rapport og ikke jaktet:
01.04-31.03
Jegere som ikke har rapportert:
01.04-31.03
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003-2004 , 2004-2005 , 2005-2006 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse. I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.