05635: Jaktrapportering, etter bostedsfylke (F) 2003-2004 - 2019-2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Måleenhet
Jegere som løste jegeravgift:
personer
Jegere som har sendt inn rapport:
personer
Jegere som har sendt inn rapport og har jaktet:
personer
Jegere som har sendt inn rapport og ikke jaktet:
personer
Jegere som ikke har rapportert:
personer
Referansetid
Jegere som løste jegeravgift:
01.04-31.03
Jegere som har sendt inn rapport:
01.04-31.03
Jegere som har sendt inn rapport og har jaktet:
01.04-31.03
Jegere som har sendt inn rapport og ikke jaktet:
01.04-31.03
Jegere som ikke har rapportert:
01.04-31.03
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken