Skatt for personer

Til toppen
05586: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
Sist endret
01.12.2009
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg renteutgifter:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
eigeforhold
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
eigeforhold

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Renteutgifter medrekna renteutgifter i bustadselskap.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken