Skatt for personer

Til toppen

05586: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie) 2001 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Renteutgifter medrekna renteutgifter i bustadselskap.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.