Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)

Til toppen

05546: Avtalefesta pensjon (AFP). Balanse (1 000 kr) (avslutta serie) 1994 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varige driftsmiddel , Finansielle anleggsmiddel , ...Eigendelar for framtidige pensjonsforpliktingar ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000