Til toppen
05528: Gjennomsnittsalder på person- og varebiler (F) 1999 - 2019
Sist endret
31.03.2020
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Personbiler, alder:
år
Varebiler, alder:
år
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter personbiler og varebiler. Omfatter ikke ambulanser.
Fra og med 2002 er ikke Svalbard inkludert i Troms fylke. Bileiers bostedsfylke.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken