05522: Biler vraket mot pant (F) 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.03.2020
Kontakt
Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
bab@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Bilbestand 31. desember:
biler
Biler vraket mot pant, i alt:
biler
Personbiler vraket mot pant:
biler
Varebiler vraket mot pant:
biler
Personbiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Personbiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Varebiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Referansetid
Bilbestand 31. desember:
Utgangen av året
Biler vraket mot pant, i alt:
Utgangen av året
Personbiler vraket mot pant:
Utgangen av året
Varebiler vraket mot pant:
Utgangen av året
Personbiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
Utgangen av året
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
Utgangen av året
Personbiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
Utgangen av året
Varebiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
Utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter personbiler og varebiler. Omfatter ikke ambulanser.
Fra og med 2002 er ikke Svalbard inkludert i Troms fylke. Bileiers bostedsfylke.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Personbiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år)
Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Varebiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år)
Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.

Brukerveiledning for statistikkbanken