Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

05417: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde avfall forbrent - totalt , Husholdningsavfall til forbrenning , Næringsavfall til forbrenning ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1995 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Industribedrifter som tar imot avfall til forbrenning er ikke med i statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken