Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

05417: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2013
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Mengde avfall forbrent - totalt:
1 000 tonn
Husholdningsavfall til forbrenning:
1 000 tonn
Næringsavfall til forbrenning:
1 000 tonn
Reine fraksjoner forbrent:
1 000 tonn
Restavfall forbrent:
1 000 tonn
Forbrenningsrester i alt:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - deponert:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - annet:
1 000 tonn
Referansetid
Mengde avfall forbrent - totalt:
31.12.
Husholdningsavfall til forbrenning:
31.12.
Næringsavfall til forbrenning:
31.12.
Reine fraksjoner forbrent:
31.12.
Restavfall forbrent:
31.12.
Forbrenningsrester i alt:
31.12.
Forbrenningsrester - deponert:
31.12.
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
31.12.
Forbrenningsrester - annet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Industribedrifter som tar imot avfall til forbrenning er ikke med i statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken