Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05417: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
06.02.2013 10:00
Mengde avfall forbrent - totalt:
1 000 tonn
Husholdningsavfall til forbrenning:
1 000 tonn
Næringsavfall til forbrenning:
1 000 tonn
Reine fraksjoner forbrent:
1 000 tonn
Restavfall forbrent:
1 000 tonn
Forbrenningsrester i alt:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - deponert:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - annet:
1 000 tonn
Mengde avfall forbrent - totalt:
31.12.
Husholdningsavfall til forbrenning:
31.12.
Næringsavfall til forbrenning:
31.12.
Reine fraksjoner forbrent:
31.12.
Restavfall forbrent:
31.12.
Forbrenningsrester i alt:
31.12.
Forbrenningsrester - deponert:
31.12.
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
31.12.
Forbrenningsrester - annet:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde avfall forbrent - totalt , Husholdningsavfall til forbrenning , Næringsavfall til forbrenning ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1995 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Industribedrifter som tar imot avfall til forbrenning er ikke med i statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.