Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05339: Skogbruksplan (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Skogeigedom:
eigedomar
Produktivt skogareal (dekar):
dekar
Eigedomar med skogbruksplan:
eigedomar
Skogeigedomar med skogbruksplan (prosent):
prosent
Skogareal med skogbruksplan (dekar):
dekar
Del av skogarealet som har skogbruksplan (prosent):
prosent
Årleg tilvekst, etter skogbruksplan (m³):
Ståande volum, etter skogbruksplan (m³):
Referansetid
Skogeigedom:
31.12.
Produktivt skogareal (dekar):
31.12.
Eigedomar med skogbruksplan:
31.12.
Skogeigedomar med skogbruksplan (prosent):
31.12.
Skogareal med skogbruksplan (dekar):
31.12.
Del av skogarealet som har skogbruksplan (prosent):
31.12.
Årleg tilvekst, etter skogbruksplan (m³):
31.12.
Ståande volum, etter skogbruksplan (m³):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken