Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05339: Skogbruksplan (F) (avslutta serie) 1999 - 2003

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken