Styre og leiing i aksjeselskap

Til toppen
05189: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter næring (SN2002), organisasjonsform, rolletype, antall ansatte og kjønn (F) (avslutta serie) 2004 - 2008
Sist endret
13.06.2008
Kontakt
Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Rolleinnehaver:
personer
Referansetid
Rolleinnehaver:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
organisasjonsform
Må velges *
rolletype
Må velges *
næring (SN2002)
antall ansatte
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

rolletype
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 62 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle aksjeselskaper med aktive roller.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken