Familier og husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05122: Barn 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken (F) (avslutta serie) 2004

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
09.09.2004 10:00
Barn:
personer
Barn:
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

familietype

På grunn av at den registerbaserte statistikken ikke gir tall for samboere uten felles barn, vil tabellen underestimere antall barn som bor med stesøsken. Tall fra den siste Folke- og boligtellingen viste at det pr 3.11.2001 var om lag 4600 barn som bodde med stesøsken i samboerfamilier uten felles barn. Til sammenligning viste tall fra den registerbaserte statistikken per 1.1.2002 at det var om lag 4200 barn som bodde sammen med stesøsken i familier der de voksne enten var gifte eller hadde felles barn.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.