Skatt for personer

Til toppen
05051: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (1993=100) (F) (avslutta serie) 1993 - 2002
Sist endret
13.08.2004
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Median bruttoinntekt:
prosent
Pristype
Median bruttoinntekt:
Faste priser
Basisperiode
Median bruttoinntekt:
2002
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Må velges *

Totalt 34 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Rekna om til faste prisar ved hjelp av konsumprisindeksen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken