Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
22.06.2010
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte personer:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte personer:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Ikke-finansielle holdingselskaper.
Næringsgruppe 72, Databehandlingsvirksomhet, er fra og med 2002 publisert under Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
statistikkvariabel: Sysselsatte personer , år: 2002
Sysselsettingen i næringsundergruppe 74.502 har blitt korrigert for 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken