Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Ikke-finansielle holdingselskaper.
Næringsgruppe 72, Databehandlingsvirksomhet, er fra og med 2002 publisert under Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.