Eiendomsomsetning

Til toppen

04710: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (K) (avslutta serie) 1992 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer. Sammensetningen av de omsatte fritidseiendommer varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. Gjennomsnittlig kjøpesum blir derfor ikke publisert på kommunenivå. 2016 er endelige tall. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.