Eiendomsomsetning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04710: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (K) (avslutta serie) 1992 - 2017

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 41 29 65 15
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
07.02.2018 08:00
Omsetninger:
omsetninger
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
1000 kr
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Omsetninger:
31.12.
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
31.12.
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Løpende priser
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer. Sammensetningen av de omsatte fritidseiendommer varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. Gjennomsnittlig kjøpesum blir derfor ikke publisert på kommunenivå. 2016 er endelige tall. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.