04710: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (K) (avslutta serie) 1992 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
1000 kr
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Omsetninger:
31.12.
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
31.12.
Pristype
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Løpende priser
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer. Sammensetningen av de omsatte fritidseiendommer varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. Gjennomsnittlig kjøpesum blir derfor ikke publisert på kommunenivå. 2016 er endelige tall.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken