04710: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (K) (avslutta serie) 1992 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
1000 kr
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Omsetninger:
31.12.
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
31.12.
Pristype
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Løpende priser
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer. Sammensetningen av de omsatte fritidseiendommer varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. Gjennomsnittlig kjøpesum blir derfor ikke publisert på kommunenivå. 2016 er endelige tall.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken