Sammenlikning av prisnivå i Europa

Til toppen

04626: Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustert utgift, etter utgiftsgruppe og land (EU27) (avslutta serie) 1995 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utgiftsgruppe
Må velges *
land
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 18

utgiftsgruppe

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Bruttonasjonalprodukt , A01 Personlig konsum , A0101 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer ,

Valgt 0 av totalt 61

land

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EU (27 land, 2007-2013) , Euroområdet (17 land) , Norge ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kilde: Eurostat
statistikkvariabel
Kjøpekraftspariteter (EU27=1)
Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU27.
Prisnivåindekser (EU27=100)
En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.
Prisnivåjustert utgift (mill.)
Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100)
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU27=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken