Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie) 1993 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2004
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Yrkesinntekt (lønn+netto næringsinntekt) (mill. kr):
mill. kr
Kapitalinntekt (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktige og skattefrie overføringer (mill. kr):
mill. kr
Samlet inntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt og negative overføringer (mill. kr):
mill. kr
Inntekt etter skatt (mill. kr):
mill. kr
Bosatte:
personer
Referansetid
Yrkesinntekt (lønn+netto næringsinntekt) (mill. kr):
31.12.
Kapitalinntekt (mill. kr):
31.12.
Skattepliktige og skattefrie overføringer (mill. kr):
31.12.
Samlet inntekt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt og negative overføringer (mill. kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (mill. kr):
31.12.
Bosatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken