Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie) 1993 - 2002

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
02.06.2004 10:00
Yrkesinntekt (lønn+netto næringsinntekt) (mill. kr):
mill. kr
Kapitalinntekt (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktige og skattefrie overføringer (mill. kr):
mill. kr
Samlet inntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt og negative overføringer (mill. kr):
mill. kr
Inntekt etter skatt (mill. kr):
mill. kr
Bosatte:
personer
Yrkesinntekt (lønn+netto næringsinntekt) (mill. kr):
31.12.
Kapitalinntekt (mill. kr):
31.12.
Skattepliktige og skattefrie overføringer (mill. kr):
31.12.
Samlet inntekt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt og negative overføringer (mill. kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (mill. kr):
31.12.
Bosatte:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000