Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie) 1993 - 2002

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken