Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04554: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (midlertidig ikke oppdatert) 1996K1 - 2020K4

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
28.01.2021 08:00
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Gjennomsnittlig ønsket arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk):
1 000 ukeverk
Personer (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Gjennomsnittlig ønsket arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk):
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 104

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .

statistikkvariabel

Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk)

Ønsket ukeverk (for undersysselsatte) = ønsket ukeverk - avtalt ukeverk. Tilbud av ukeverk = ønsket ukeverk (for arbeidsledige) + ønsket ukeverk (for undersysselsatte).