Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

04554: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (midlertidig ikke oppdatert) 1996K1 - 2020K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 104

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .

statistikkvariabel

Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk)

Ønsket ukeverk (for undersysselsatte) = ønsket ukeverk - avtalt ukeverk. Tilbud av ukeverk = ønsket ukeverk (for arbeidsledige) + ønsket ukeverk (for undersysselsatte).