Arbeidskraftundersøkelsen

04554: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) 1996K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

ønsket arbeidstid

Totalt 4 Valgte

Søk

undersysselsatte og arbeidsledige Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 102 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Gjennomsnittlig ønsket arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk):
1 000 ukeverk
Referansetid
Personer (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Gjennomsnittlig ønsket arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel.
Tallene for 1. og 2. kvartal 2006 er korrigert 16.10.2006.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .
statistikkvariabel
Ønsket ukeverk (à 37,5 timer) (1 000 ukeverk)
Ønsket ukeverk (for undersysselsatte) = ønsket ukeverk - avtalt ukeverk. Tilbud av ukeverk = ønsket ukeverk (for arbeidsledige) + ønsket ukeverk (for undersysselsatte).

Brukerveiledning for statistikkbanken