Skatt for personer

Til toppen

04521: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og eldre, antall og gjennomsnitt (F) (avslutta serie) 1993 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1996 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personar som eig bustaden saman og har ført kvar sin part av likningsverdien i sjølvmeldinga, teller som fleire einingar. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.