Spesialisthelsetjenesten

04434: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Senger, utskrivninger, liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger, etter helseforetak 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 56 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Senger:
senger
Utskrivninger:
utskrivninger
Liggedager:
liggedager
Polikliniske konsultasjoner:
polikliniske konsultasjoner
Dagbehandlinger:
dagbehandlinger
Senger (per 1 000 innbyggere):
senger per 1 000 innbyggere
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
utskrivninger per 1 000 innbyggere
Liggedager (per 1 000 innbyggere):
liggedager per 1 000 innbyggere
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere
Dagbehandlinger (per 1 000 innbyggere):
dagbehandlinger per 1 000 innbyggere
Senger (per årsverk):
senger per årsverk
Utskrivninger (per årsverk):
utskrivninger per årsverk
Liggedager (per årsverk):
liggedager per årsverk
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
polikliniske konsultasjoner per årsverk
Dagbehandlinger (per årsverk):
dagbehandlinger per årsverk
Referansetid
Senger:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Liggedager:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Dagbehandlinger:
31.12.
Senger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Liggedager (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Dagbehandlinger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Senger (per årsverk):
31.12.
Utskrivninger (per årsverk):
31.12.
Liggedager (per årsverk):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
31.12.
Dagbehandlinger (per årsverk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Liggedager og utskrivninger inkluderer ikke friske nyfødte i sykehus fom. 2015. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år da friske nyfødte var inkludert.
I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres.
Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.
region
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
statistikkvariabel
Utskrivninger
Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.
Utskrivninger
Fra 2009 er også friske nyfødte inkludert.
Polikliniske konsultasjoner
Brudd i tidsserien for polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus som følge av endret registreringspraksis i Norsk pasientregister.
Senger (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Utskrivninger (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Liggedager (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Dagbehandlinger (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Brukerveiledning for statistikkbanken