Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04434: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Senger, utskrivninger, liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger, etter helseforetak (avslutta serie) 1990 - 2021

Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
02.09.2022 08:00
Senger:
antall
Utskrivninger:
antall
Liggedager:
antall
Polikliniske konsultasjoner:
antall
Dagbehandlinger:
antall
Senger (per 1 000 innbyggere):
antall
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
antall
Liggedager (per 1 000 innbyggere):
antall
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
antall
Dagbehandlinger (per 1 000 innbyggere):
antall
Senger (per årsverk):
antall
Utskrivninger (per årsverk):
antall
Liggedager (per årsverk):
antall
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
antall
Dagbehandlinger (per årsverk):
antall
Senger:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Liggedager:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Dagbehandlinger:
31.12.
Senger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Liggedager (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Dagbehandlinger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Senger (per årsverk):
31.12.
Utskrivninger (per årsverk):
31.12.
Liggedager (per årsverk):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
31.12.
Dagbehandlinger (per årsverk):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Senger , Utskrivninger , Liggedager ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 56

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2009 -2014 var friske nyfødte inkludert i tallene. I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres. Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.

statistikkvariabel

Senger

Fra og med 2019 blir alle somatiske senger ved statlige helseforetak og private foretak med oppdragsdokument publisert som «Somatiske sykehus». I 2019 innebærer endringen at 138 senger er omgruppert fra «Andre somatiske institusjoner» til «Somatiske sykehus».

Utskrivninger

Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.

Polikliniske konsultasjoner

Brudd i tidsserien for polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus som følge av endret registreringspraksis i Norsk pasientregister.

Senger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Utskrivninger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Liggedager (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Polikliniske konsultasjoner (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Dagbehandlinger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.