Til toppen

04182: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat (dyr) (F) 2001H1 - 2020H1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

halvår

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001H1 , 2002H1 , 2003H1 ,

Valgt 1 av totalt 20

type godkjende slakt

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Førebelse tal for ny periode blir publisert kvar haust, men blir oppdatert med endelege tal neste vår.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken