Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03918: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1998 - 2008

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Eiere (personer) , Lønnstakere (personer) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Lønn (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Sosiale kostnader (mill. kr)

Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brutto driftsresultat (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken