Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03917: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
23.06.2010
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte (personer):
personer
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene inkluderer private bedrifter, og bedrifter tilhørende statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
statistikkvariabel: Bedrifter , region: R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder: Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken