Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

sysselsettingsgruppe

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-4 sysselsatte , 5-9 sysselsatte , 10-19 sysselsatte ,

Valgt 0 av totalt 9


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken