Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Investeringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.