Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2001

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken