Skogavvirkning for salg

03895: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) 1996 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

sortiment

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.09.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Kvantum rundvirke avvirket for salg:
Referansetid
Kvantum rundvirke avvirket for salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inneholder ikke ved til brensel fra og med 2006. Endelige tall for 2017 oppdateres 21.09.2018.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken