Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

03858: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 517

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vestlige land: Norden, Vest-Europa ellers, Nord-Amerika, Oseania. Ikke vestlige land: Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel: Sysselsatte personer av bosatte (prosent) , region: 0728 Lardal (-2017)

0 og 0.0 indikerer for få bosatte at SSB kan publisere tall for gruppen.