Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03858: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
10.02.2020 08:00
Sysselsatte:
personer
Sysselsatte personer av bosatte (prosent):
prosent
Sysselsatte:
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 517

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vestlige land: Norden, Vest-Europa ellers, Nord-Amerika, Oseania. Ikke vestlige land: Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel: Sysselsatte personer av bosatte (prosent) , region: 0728 Lardal (-2017)

0 og 0.0 indikerer for få bosatte at SSB kan publisere tall for gruppen.