Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
03858: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4
Sist endret
10.02.2020
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Sysselsatte personer av bosatte (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte:
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 518 Valgte 0

landbakgrunn

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Vestlige land: Norden, Vest-Europa ellers, Nord-Amerika, Oseania. Ikke vestlige land: Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Sysselsatte personer av bosatte (prosent) , region: 0728 Lardal (-2017)
0 og 0.0 indikerer for få bosatte at SSB kan publisere tall for gruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken