Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

03779: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (1 000 personer) (avslutta serie) 1989 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1990 , 1991 ,

Valgt 1 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel. Som yrkesaktiv regnes her sysselsatte på heltid, samt deltidssysselsatte som oppgir yrkesaktivitet som sin hovedsaklige virksomhet.
Deltid = 1-36 timer med unntak av personer med arbeidstid 32-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .