Pasienter på sykehus

Til toppen

03672: Døgnopphold, dagbehandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I ALT , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-9 år , 10-19 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Psykiatriske avdelinger og friske nyfødte ekskludert. Alder: Utskrivningsår - fødselsår.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.