Pasienter på sykehus

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03672: Døgnopphold, dagbehandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) (avslutta serie) 1999 - 2008

Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 98
06.01.2011 10:00
Døgnopphold:
antall
Dagbehandlinger:
antall
Liggedager:
antall
Døgnopphold per 1 000 innbyggere:
antall
Dagbehandlinger per 1 000 innbyggere:
antall
Liggedager per 1 000 innbyggere:
antall
Døgnopphold:
31.12.
Dagbehandlinger:
31.12.
Liggedager:
31.12.
Døgnopphold per 1 000 innbyggere:
31.12.
Dagbehandlinger per 1 000 innbyggere:
31.12.
Liggedager per 1 000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I ALT , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-9 år , 10-19 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Psykiatriske avdelinger og friske nyfødte ekskludert. Alder: Utskrivningsår - fødselsår.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.