Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

03665: Sektor for skatteinnkreving mv. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A LØPENDE INNTEKTER , A2000 skatteinntekter , A2100 produksjonsskatter ,

Valgt 0 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

art

A2107 andre avgifter på motorvogn mv

Årsavgift på motorvogner betalt av husholdninger er klassifisert under skatt på inntekt, formue mv

A2310 skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum

Etter at Skattefordelingsfondet ble nedlagt 01.01.1997, blir fellesskatten inntektsført direkte i statskassen