Selskapers inntekter og fradrag

03541: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper (avslutta serie) 2001 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

næring

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.04.2008
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Netto næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Kapitalinntekter (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Andre inntekter (mill. kr):
mill. kr
Skattemessige fradrag (mill. kr):
mill. kr
Renter av gjeld (mill. kr):
mill. kr
Underskudd næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Andre fradrag (mill. kr):
mill. kr
Inntekt før fremførbart underskudd (mill. kr):
mill. kr
Benyttet udekket underskudd (mill. kr):
mill. kr
Inntekt før fradrag for ytet bidrag (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Av dette positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Av dette negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Foretak med i utvalget:
foretak
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innføringen av fritak for beskatning av aksjeinntekter har medført at tallene fra og med 2004 ikke er fult ut sammenlignbare med tidligere år
statistikkvariabel
Netto næringsinntekt (mill. kr)
Inkl. jordbruks- og skogbruksinntekt, nettoinntekt av fiskerinæring, annen næringsinntekt og nettoinntekt av fast eiendom. Annen næringsinntekt utgjør størstedelen av posten.
Kapitalinntekter (mill. kr)
Inkl. renteinntekter, avkastning på 'sparedelen' på livsforsikring, aksjeutbytte fra norske og utenlandske selskaper.
Mottatt konsernbidrag (mill. kr)
Til om med 2004 inkluderte posten også aksjonærbidrag.
Ytet konsernbidrag (mill. kr)
Til om med 2004 inkluderte posten også aksjonærbidrag.
statistikkvariabel: Skattepliktige inntekter (mill. kr) , næring: Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiske, produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett, damp- og varmtvannsforsyning, holdingselskaper o.l. samt foretak med uoppgitt næringskode.

Brukerveiledning for statistikkbanken