Skatt for selskaper

03493: Kraftforetak. Grunnlag for naturressursskatt og utlignet naturressursskatt (F) 1997 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattytere med utlignet naturressursskatt:
skattytere
Grunnlag naturressursskatt (GWh):
GWh
Naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Skattytere med utlignet naturressursskatt:
31.12.
Grunnlag naturressursskatt (GWh):
31.12.
Naturressursskatt (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Skattytere med utlignet naturressursskatt
Etterskuddspliktige som har fått beregnet naturressursskatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken