Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03328: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe (K) (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
14.01.2011
Kontakt
Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 374
ehg@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
næring
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken