Næringenes økonomiske utvikling

03328: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe (K) (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

næring

Totalt 26 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.01.2011
Kontakt
Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 374
ehg@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken