Til toppen
03292: Felte villrein, etter alder og kjønn (K) (avslutta serie) 1986 - 2007
Sist endret
20.12.2007
Kontakt
Madli Irene Judin, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 420
mij@ssb.no

Måleenhet
Felte dyr:
dyr
Referansetid
Felte dyr:
30.09.
Basisperiode
Felte dyr:
30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken