03219: Foretak (unntatt offentlig forvaltning), etter næring (SN94), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

næring

Totalt 61 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 37 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.11.2010
Kontakt
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Foretak:
1.1.
Omsetning (1 000 kr):
1.1.
Sysselsatte:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Foretak
Verdien 0 i omsetning kan bety 0, at omsetning ikke er relevant eller at omsetning av konfidensialitetshensyn ikke kan offentliggjøres.
Omsetning (1 000 kr)
Verdien 0 i omsetning kan bety 0, at omsetning ikke er relevant eller at omsetning av konfidensialitetshensyn ikke kan offentliggjøres.

Brukerveiledning for statistikkbanken