Byggeareal

Til toppen

01752: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (avslutta serie) 1983 - 1999

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Boligbygg , Etasjebygg for fabrikk eller verksted , Etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontor ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene før 1993 omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.