Kommunestyre- og fylkestingsvalget

01181: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 1975 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 46 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.11.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Godkjente stemmer:
stemmer
Referansetid
Godkjente stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt
andre lister
I 1993: Oslo: Felleslisten mot fremmedinnvandring (Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem elles mister vi landet vert 1828 stemmer. Vest-Agder: Det kristne samlingsparti, 210 stemmer. Hordaland: Politisk alternativ Hordaland, 3272 stemmer. Nord-Trxndelag: Fellesliste Pensjonistpartiet/Felles Framtid, 353 stemmer.
andre lister
1999. Vestfold: Sykehuslista 13 909 stemmer. Oslo: Kystalliansen 206 stemmer. Rettferdighetspartiet 271 stemmer

Brukerveiledning for statistikkbanken