Prosentberegning i Statistikkbanken

Diverse hjelpesider

Når du har laget en tabell i Statistikkbanken, kan du beregne prosent.
Man kan beregne prosenter med funksjonen ‘Rediger og beregne’ -> ‘Prosent’.

RedigerOgBeregne.png

Her er 3 eksempler på de ulike valgene for beregning av prosent.

 

A. Velg en variabel som basis for prosentberegningen

Velg denne for klassifikasjonsvariabler som ikke har sumverdi.

Fra tabellen 07459 har vi valgt å se folkemengde i Halden kommune,
fordelt på kjønn, for de siste fire årene:

07459-valg.png

Den ferdige tabellen ser slik ut:

07459-tabell.png

Vi ønsker nå å se den prosentvise fordelingen for menn og kvinner.

Vi velger ‘Rediger og beregne’ -> ‘Prosent’. Deretter haker vi av for ‘Velg en variabel som basis for prosentberegningen’:

07459-dataprosent.png

Hak av for ‘kjønn’:

07459-kjonn.png

Resultatet blir slik:

07459-ferdig.png

 

B. Velg en variabel der du får velge en verdi som basis

Dette bør velges for klassifikasjonsvariabler som har en sumverdi, det vil si har et grunnlag for prosentberegningen.

Fra tabellen 03432 har vi valgt å se på antall felte elg, fordelt på kjønn, for de siste to årene:

03432-valg.png

Den genererte tabellen ser slik ut:

03432-tabell.png

Vi ønsker nå å se den prosentvise fordelingen for hanndyr og hunndyr.

Vi velger ‘Rediger og beregne’ -> ‘Prosent’. Deretter haker vi av for ‘Velg en variabel der du får velge en verdi som basis:

03432-prosent.png

Så klikker vi av for ‘kjønn’:

03432-kjonn.png

Og markerer ‘Begge kjønn’ som basisverdi for prosentberegning:

03432-BeggeKjonn.png

Resultatet blir da slik:

03432-FerdigProsent.png

 

C. Velg en datacelle som basis, du får velge en verdi per variabel

Velg dette i tabeller med flere klassifikasjonsvariabler som har sumverdi.

Fra tabellen 10141 har vi valgt å se på konsultasjoner hos fastlegen, fordelt på alder og kjønn:

10141-valg.png

Den genererte tabellen ser slik ut, etter manuell rotering, der statistikkvariabelen ble flyttet til rader og flyttet øverst:

10141-visprosent.png

Vi ønsker å se på den prosentvise fordelingen av konsultasjoner, etter både alder og kjønn.

Vi velger ‘Rediger og beregne’, ‘Prosent’. Deretter haker vi av for ‘Velg en datacelle som basis, du får velge en verdi per variabel’:

10141-vis.png

I neste skjermbilde lar vi sumverdiene for alder og kjønn være valgt. Vi velger også å vise kun prosent:

10141-basis.png

Den ferdige tabellen ser slik ut, med prosentvis fordeling etter både kjønn og alder:

10141-ferdig.png

Vær også oppmerksom på at man i mange tilfeller selv kan lage sumverdi (grunnlag for prosentberegningen), hvis dette mangler i tabellen fra før. Bruk da funksjonen ‘Rediger og beregne’, ‘Summer’.