Artikler om alderspensjonister

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flere menn med alderspensjon og lavinntekt Artikkel 28. juni

    I perioden fra 2015 til 2020 har andelen alderspensjonister med lavinntekt holdt seg forholdsvis stabil. Samtidig er andelen kvinner med alderspensjon og lavinntekt redusert med 0,9 prosentpoeng mens andelen menn med lavinntekt har økt.

2021

  1. Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon Artikkel 5. juli

    Rogaland har den største andelen alderspensjonister mellom 62 og 66 år. Minst andel finner vi Oslo. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid.