Artikler om livskvalitet

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Lavere livskvalitet hos dem med forbruksgjeld Analyse 21. februar

    Livskvalitetsundersøkelsene viser at det å ha gjeld i form av forbrukslån eller kredittgjeld øker sannsynligheten for å rapportere lav livskvalitet, særlig hos unge. Men tallene viser også at det å ha vanlig pantsikret gjeld har lite å si for opplevd livskvalitet.

2022

  1. Betydelig bedre livskvalitet blant de med kjæreste enn blant single Artikkel 1. desember

    4 av 10 single oppgir å være lite tilfreds med livet. Forskjellen i livskvalitet mellom de med og uten kjæreste er størst i aldersgruppen 25-44 år.

  2. Hvor fornøyde er vi med livet i Norge? Artikkel 1. desember

    På spørsmål om man er fornøyd med livet alt i alt, svarer befolkningen i Norge i gjennomsnitt 7 på en skala fra 0–10.