Artikler om fengslinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Mer soning av ubetinget fengselsdom i 2021 Artikkel 29. august

    Det er flere som soner en ubetinget fengselsdom i 2021, både i fengslene og med fotlenke, enn i året før. Stor nedgang i varetekt bidrar imidlertid til å dempe økningen av det totale antallet fengslinger.

  2. 1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge Artikkel 27. januar

    Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.

2021

  1. Færre sonet i fengsel under pandemien Artikkel 20. oktober

    Omfanget av domssoning i fengsel er særlig preget av smittevernstiltak i pandemiåret 2020. Nesten tusen færre soninger i fengsel ble avsluttet enn året før, samtidig som det aldri har vært flere fotlenkesoninger. Periodevis stengte landegrenser har også påvirket hvem som blir varetektsfengslet.