Artikler om fengslinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Like mye fengsling i 2022 Artikkel 12. desember

  Det totale omfanget av fengsling i Norge i 2022 er på nivå med året før, men for de ulike typer fengsling er det enkelte brudd med trender vi har sett de siste årene. Etter åtte år med nedgang, er det flere som settes i varetekt, og for første gang siden 2018, er det nedgang i fotlenkesoning.

2022

 1. Mer soning av ubetinget fengselsdom i 2021 Artikkel 29. august

  Det er flere som soner en ubetinget fengselsdom i 2021, både i fengslene og med fotlenke, enn i året før. Stor nedgang i varetekt bidrar imidlertid til å dempe økningen av det totale antallet fengslinger.

 2. 1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge Artikkel 27. januar

  Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.

2021

 1. Færre sonet i fengsel under pandemien Artikkel 20. oktober

  Omfanget av domssoning i fengsel er særlig preget av smittevernstiltak i pandemiåret 2020. Nesten tusen færre soninger i fengsel ble avsluttet enn året før, samtidig som det aldri har vært flere fotlenkesoninger. Periodevis stengte landegrenser har også påvirket hvem som blir varetektsfengslet.