Artikler om barnevernsinstitusjoner

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene Artikkel 28. november

    I løpet av 2021 var det mindre bruk av institusjonene i barnevernet med 4 prosent færre oppholdsdager enn året før. Størst nedgang var det i institusjoner drevet av private ideelle organisasjoner med 8 prosent. Men også i offentlige og andre private institusjoner var det færre oppholdsdager.

2021

  1. Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn Artikkel 6. desember

    I løpet av 2020 var det 5 700 færre oppholdsdager i sentre for foreldre og barn, en nedgang på 17 prosent fra året før. Det er i de offentlige sentrene reduksjonen har vært stor.