Søk

Viser 14 av 14
Sorter:
 1. Plan for landbruksstatistikken etter 1999 - SSB

  Notater 2000/30 Plan for landbruksstatistikken etter 1999 Publisert: 9. mai 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format

 2. Landbruket i Norge 2009 - SSB

  : 1. desember 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Landbruket i Norge 2009 gir en oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

 3. Landbruket i Norge 2007 - SSB

  gir en oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

 4. Uganda får statistikkbistand fra Norge - SSB

  årlige jordbruksstatistikken i landet. - Utvikling av landbruksstatistikk er en viktig del av arbeidet med å

 5. Landbruket i Norge 2015 - SSB

  » gir en oversikt over offisiell landbruksstatistikk i et 50-årsperspektiv utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

 6. Landbruksbebyggelse 2000 - SSB

  . oktober 2002 Tradisjonelt har landbruksstatistikk fokusert på driftsenheter og aktivitet i landbruksnæringen

 7. Landbrukseigedommar med bustadbygningar utan fast busetjing, etter kommune. 2010. Prosent - Statistisk årbok 2013, Figur 332

  : Landbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon: http://www.ssb.no/laeiby/

 8. Kjøttproduksjonen økte 165 prosent på 50 år - SSB

  . Forfatter: Ole Rognstad / Trond Amund Steinset Boka Landbruket i Norge 2009 gir en samlet oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

 9. Nå telles landbruket - SSB

  øvrig representert i Rådgivende utvalg for landbruksstatistikk, et utvalg som skal gi signaler til SSB om hvilke databehov som finnes i samfunnet

 10. Tre av fire gårdsbruk har lagt ned drifta siste 50 år - SSB

  godt som doblet seg. Forfatter: Trond Amund Steinset / Ole Rognstad Publikasjonen Landbruket i Norge gir en samlet oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

 11. Tømmerverdien tre ganger så høy for 50 år siden - SSB

  gir en samlet oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

 12. Lang vei til felles global miljøstatistikk - SSB

  særlig med Mosambik, Malawi og Eritrea, tidligere også Uganda, Angola og Zambia. Der bygger vi opp økonomisk statistikk, sosial statistikk og landbruksstatistikk

 13. En institusjon som teller - SSB

  -vedtektene bli godkjent av Stortinget. Med unntak av noen områder som er direkte tilknyttet til EU- eller EMU-medlemskap, f.eks. Intrastat, landbruksstatistikk

 14. Historisk statistikk 1994: Jordbruk, skogbruk og jakt

  . Landbruksstatistikk i egentlig forstand tar til etter 1814, da det ble gitt påbud om regelmessige og