Statistiske analyser 116

Jordbruk, skogbruk, jakt

Landbruket i Norge 2009

Landbruket i Norge 2009 gir en oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og andre institusjoner.

Jordbruk - Skogbruk - Jakt

Landbruket i Norge 2009 gir en oversikt over offisiell landbruksstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og andre institusjoner. Det er også tatt med statistikk som sammenligner norsk landbruk med landbruket i andre europeiske land. Publikasjonen omfatter kapitler om landbruk generelt (landbrukseiendommer), og om jordbruk, skogbruk og jakt.

Om publikasjonen

Tittel

Landbruket i Norge 2009. Jordbruk, skogbruk, jakt

Ansvarlige

Ole Rognstad, Trond Amund Steinset

Serie og -nummer

Statistiske analyser 116

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Jakt, Jordbruk, Skogbruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7990-4

ISSN

1892-7521

Antall sider

188

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt