Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 81 treff for "dzamarija" på nettstedet

Sorter etter:
 • Lavere eierandel blant innvandrerne

  Publisert:

  som ikke selv er innvandrere, og sju av ti av dem som kommer for å gifte seg med personer uten innvandrerbakgrunn, er kvinner (Dzamarija og Sandnes 2016 Oslo totalt (Dzamarija 2017). Dette bosettingsmønsteret kan påvirke både eierform og boligtype siden det også er klare geografiske variasjoner i

  Artikkel
 • Barn og unge med innvandrerforeldre

  Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

  Publisert:

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerforeldre. Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2010/12 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Bedre integrert enn mor og far

  Publisert:

  færre grunnskolepoeng enn norskfødte barn med innvandrerforeldre (Dzamarija 2016). Resultatene avhenger mye av foreldrenes-prosent-fra-afghanistan-i-arbeid-og-utdanning-etter-fire-ar Dzamarija, Minja Tea (2016): Barn og unge med innvandrerbakgrunn, Rapporter 2016/? Statistisk

  Artikkel
 • 4 prosent muslimer i Norge?

  Publisert:

  inngangen til 2016 var det 7 500 i denne gruppen (For en nærmere beskrivelse se Dzamarija, 2014). Klart flest hadde bakgrunn fra Pakistan (4 000), i alt hadde

  Artikkel
 • Lavere lønn blant innvandrere

  Publisert:

  innvandrergruppa i Norge (Dzamarija 2017). Arbeidsinnvandrere har vanligvis kompetanse som er etterspurt, og de kommer raskt i arbeid. Flyktninger har i større grad

  Artikkel
 • "Halve Norge" har sagt ja

  Publisert:

  inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija 49 prosent av hele den norske befolkningen (fra 15 år og over

  Artikkel
 • Irakere i Norge – et demografisk portrett

  Publisert:

  et senere tidspunkt (se tekstboks for forklaring). Tema er nærmere omtalt i Minja Tea Dzamarija og Toril Sandnes sin artikkel om familieinnvandring i

  Artikkel
 • Forfatteroversikt

  Publisert:

  Daugstad, Gunnlaug Dommermuth, Lars Duvold, Ellen-Merete Dybendal, Kirsten Enger Dyrhaug, Tone Dzamarija, Minja Tea

 • Veien til en vellykket integrering?

  Publisert:

  (Dzamarija og Sandnes 2016; Enes 2016). Dette er effekter som utligner hverandre over tid/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/kvinner-i-kvalifisering Dzamarija, M.T., & Sandnes, T. (2016). Familieinnvandring og ekteskapsmønstre 1990

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

  Publisert:

  2014, begynte henholdsvis 64 og 60 prosent i høyere utdanning høsten 2014, sammenlignet med 42 prosent for de øvrige elevene (Dzamarija 2016). Det er mer-rapport 2014:44). Hentet fra http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/gratis-kjernetid-i-barnehager Dzamarija, M. T. (Red

  Artikkel
 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Publisert:

  større andel unge menn enn den øvrige befolkningen (Dzamarija, 2017). Det er derfor nødvendig å bruke tall justert for befolkningssammensetning

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

  Publisert:

  økonomisk godt Norskfødte med innvandrerforeldre er en gruppe som består av mange unge, og nesten ingen over 40 år (Dzamarija, 2017. (Rapporter, 2017/21). Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/flyktningers-vei-inn-i-arbeidsmarkedet#content Dzamarija, M.T

  Artikkel
 • Hva skal «innvandreren» hete?

  Publisert:

  byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende ordbruk byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norge er blitt et flerkulturelt samfunn med mange ulike etniske grupper

  Artikkel
 • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

  Publisert:

  (Andreassen og Dzamarija 2010). Mens tidligere arbeidsinnvandring i stor grad var konsentrert om hovedstadsregionen og noen få andre regioner (Østby 2004 (2004); Aalandslid og Østby 2007 ) Andreassen, K.K. og M.T. Dzamarija (2010): «Befolkning», i Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser 119, Statistisk sentralbyrå, 15-46. ( http

  Artikkel
 • Stort mangfold i lille Norge

  Publisert:

  deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad Ordet mangfold dukker stadig opp i offentlighet og samfunnsdebatter

  Artikkel